19th Ave New York, NY 95822, USA

Privacyverklaring

Blindgetest.nl, Logic8 B.V., gevestigd aan Nieuwe Aamsestraat 90D, 6662 NK in Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.blindgetest.nl
p/a EyeQuestion Software (Logic8 B.V.)
Nieuwe Aamsestraat 90D
6662 NK Elst
0481 350370
KvK 30172648

Functionaris Gegevensbescherming van Blindgetest.nl:
Gerben J. Ernst
Te bereiken via contact@blindgetest.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blindgetest.nl verwerkt je persoonsgegevens alleen nadat je je hebt aangemeld als panellid en alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt in de hoedanigheid van panellid.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Contactgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres)
– Demografische gegevens (geslacht, geboortedatum, woonplaats)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij, indien van toepassing, verwerken:
– Financiële gegevens t.b.v. uitbetaling (bankrekeningnummer)
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Onderzoeksgegevens (o.a. productbeoordelingen, productgebruik, koopgedrag)

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Blindgetest.nl heeft niet intentie gegevens te verzamelen van panelleden jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze expliciet toestemming hebben van ouders of voogd. Als je desondanks er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blindgetest.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen in de hoedanigheid van panellid bij Blindgetest.nl
– Onderzoekgegevens te verzamelen en te analyseren rondom het gebruik en de beoordeling van producten

Geautomatiseerde besluitvorming en gegevensanalyse

Blindgetest.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Onderzoeksgegevens worden alleen op het niveau van groepen geanalyseerd, binnen de context van een onderzoeksopdracht en niet op het niveau van een individu.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blindgetest.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaart zolang je ingeschreven staat als panellid. Onderzoeksgegevens worden een jaar bewaard en daarna geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blindgetest.nl deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen of vanwege technische noodzakelijkheid met hosting providers. Onderzoekgegevens en resultaten worden alleen geanonimiseerd gedeeld met opdrachtgevers en onderzoekspartners.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Blindgetest.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming in de vorm van registratie als actief lid van ons testpanel.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blindgetest.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blindgetest.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming (zie contactgegevens).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jouw registratie en status als panellid kan op verzoek altijd worden gestopt. Hiermee worden de bestaande persoonsgegevens verwijderd, de verwerking van persoonsgegevens gestopt en eventuele onderzoeksgegevens geanonimiseerd.

Blindgetest.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blindgetest.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via onze Functionaris Gegevensbescherming.